Благотворителността осмисля успеха

Наш студент с лична дарителска инициатива
Твоят празник дарява надежда!
Идеята за тази благотворителност е на Стефан Грънчаров – студент в 4-ти курс, сп. медицина в Медицински университет – Пловдив.

Дарителската инициатива е за всеки, който не само вярва в хуманността, но и иска да участва активно в нея. Каузите в името на безвъзмездното подпомагане са много, достатъчно е да се посветиш на доброто.

В какво се състои личната дарителска инициатива на Стефан Грънчаров? Всеки да дарява средствата, които приятели и близки биха използвали за подаръци на личните му празници. Предварителното информиране за конкретна дарителска кауза ще бъде стимул поканените да не купуват излишни подаръци, а тяхната равностойност да бъде насочена и използвана за конкретната инициатива.

Стефан постигна и първия си голям успех. Дарението му за подобряване на битовите условия в Катедрата по педиатрия на Медицински университет – Пловдив постави началото на неговия проект. С помощта на Български Лекарски Съюз бяха събрани средства за извършване на ремонтни дейности и подобряване условията на труд в Катедрата. Крайният резултат може да се види в приложените снимки.


 

Всеки дълъг път започва с първата крачка. Първо е вярата, че има смисъл в това, което правиш, и тя ти дава сили да успееш! Да бъдем единни и солидарни в името на доброто!

Стефан приканва всички да се включат в дарителската му инициатива Твоят празник дарява надежда!

Желаещите да бъдат част от тази инициатива и да развиват съвместни проекти с цел безвъзмездна помощ, могат да се свържат с него във Facebook – Stefan Gruncharov.