Браво на нашите студенти! Да се включим в тази благородна инициатива!