Обява за конкурси за академични длъжности към Медицински университет – Пловдив, ДВ бр. 65/28.07.2023г.

ДВ брой 65 от 28.07.2023

Справки и документи в Ректорат:
Научен отдел
бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив
тел. 0877124007 и 0882512598;
e-mail: [email protected]