Изходяща преподавателска мобилност

Изходяща преподавателска мобилност

Програмата дава възможност за получаване на стипендия за пребиваване с цел преподаване и/или супервизия за минимум шест часа седмично, за поне една работна седмица престой (пет работни дни).

FREEMOVERS
Като FREEMOVERS преподавателите кандидатстват със следните документи:
Freemover Letter Teacher

Повече информация може да намерите тук: https://www.ceepus.info/fkh/FAQ.aspx#nbb