Изходяща студентска мобилност

Студентите трябва да имат поне два завършени семестъра, за да кандидатстват по програма CEEPUS.
Програмата дава възможност за получаване на стипендия за стаж и обучение от 3 дни до 10 месеца за студенти и без ограничения за докторанти.
Може да се осъществи и групова студентска мобилност от три до шест дни. Има възможности за летни и зимни училища съгласно програмата на мрежата.
Повече информация може да намерите тук: https://www.ceepus.info/fkh/FAQ.aspx#nbb

FREEMOVERS
Като FREEMOVERS студентите кандидатстват със следните документи:
Freemover Letter of Acceptance
Freemover Letter of Recommendation
Повече информация може да намерите тук: https://www.ceepus.info/fkh/FAQ.aspx#nbb

Академични кредити
За целите на признаване на академични кредити студентите следва да предадат документите си за преглед на Комисия за одобрение на програмата и академичните резултати преди и след заминаването си.