Кандидатстване

За да се осъществи обмен, желаещите следва да се регистрират (номинират) на сайта на CEEPUS на https://www.ceepus.info/login/login.aspx и да подадат стандартно заявление (Mobility Application Sheet) към някои от партньорите с убедителна мотивация.

Заявлението им се обработва в системата от 2 до 4 седмици. Одобрява се от:

(1) координатора на МУ-Пловдив, (2) МОН, (3) координатора на университета-домакин и (4) министерство на образованието на държавата-домакин.

Срокове за регистрация:

Периодът за регистрация за летния семестър е 31.10.2019 – 30.11.2019 г., за зимния семестър – 15.5.2020-15.06.2020 г.

Може да видите годишния календар на програмата на: https://www.ceepus.info/default.aspx?CMSPage=2#nbb