Мобилности

Мобилност на студенти (докторанти)

Студентите трябва да имат поне два завършени семестъра, за да кандидатстват по програма CEEPUS.
Програмата дава възможност за получаване на стипендия за стаж и обучение от 3 дни до 10 месеца за студенти и без ограничения за докторанти.
Може да се осъществи и групова студентска мобилност от три до шест дни. Има възможности за летни и зимни училища съгласно програмата на мрежата.

Мобилност на преподаватели

Програмата дава възможност за получаване на стипендия за пребиваване с цел преподаване и/или супервизия за минимум шест часа седмично, за поне една работна седмица престой (пет работни дни).

Всяка държава и университет имат различни допълнителни изисквания, за които кандидатът получава информация от домакина след одобряване на кандидатурата му в системата на CEEPUS, както и от секцията на държавата на сайта на CEEPUS.