Обща информация

Обща информация

По програма CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), https://www.ceepus.info/ могат да участват преподаватели, докторанти и студенти за обмен и кратки визити в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Програмата дава възможност за получаване на стипендия за стаж и обучение от 3 дни до 10 месеца за студенти и без ограничения за докторанти.

Програмата е основана през 1995 г. във Виена, Австрия от няколко държави, между които и България. Понастоящем участват университети от шестнадесет страни-членки (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Косово, Молдова, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чехия).

Програма CEEPUS се администрира онлайн от Виена, Австрия, където е и централният й офис. Дейността й се финансира и управлява от министрите на образованието в страните-членки на базата на междудържавна спогодба.

Партньори

Мрежата, в която МУ-Пловдив участва, е:

CIII-AT-0042-15-1920: Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange, с координатор от страна на МУ-Пловдив доц. Мария Спасова ([email protected]).

Координатор на мрежата е проф. Ерих Сорантин от Медицинския университет в Грац, Австрия. Партньори са:

• Медицински университет във Виена, Австрия
• FH JOANNEUM – Университет за приложни науки, Грац, Австрия
• Университетите в Загреб и Риека, Хърватия
• Университетът „Чарлз“, Прага, Чехия
• Университетите в Сегед и Дебрецен, Унгария
• Университетите по медицина и фармация в Клуж-Напока, Брашов, Тимишоара и Арад, Румъния
• Университетите в Белград, Нови сад и Нови пазар, Сърбия
• Университетът в Любляна, Словения
• университети в Северна Македония, Албания, Черна гора, Полша и т.н.

За повече информация за участниците в мрежата и данните им за контакт, и за пълно описание на мрежата: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb (Секция „Sorted by CPNR“-> Academic Year 2019/2020 -> CIII-AT-0042-15-1920).

Описанието на мрежата можете да изтеглите и оттук.

Можете да пътувате до университет извън мрежата като Freemovers (вижте списък на университетите по държави: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb, Секция „Sorted by University” -> Academic Year 2019/2020 -> държава).

Стипендии

За информация относно условията за пребиваване и размерът на стипендията във всяка държава: https://www.ceepus.info (Секция „CEEPUS Member Countries and NCOs“ -> държава).
Стипендиите за престой се получават индивидуално от министерството на държавата-домакин при пристигане.

Пътни разходи

Пътните разходи на студентите и докторантите се възстановяват от МОН (https://www.mon.bg/bg/330).
Условията за възстановяване може да изтеглите и оттук.