Споделено за CEEPUS

Oт Мориц Трийб, студент по медицина: Доклад за стаж