Cформиране на групи във Фейсбук за първокурсниците на МУ – Пловдив

Медицина: https://www.facebook.com/groups/594745128084711/
Отговорници: @Ian Raichev и @Eray Şakir

Дентална медицина: https://www.facebook.com/groups/274641223821289
Отговорници: @Elisa Peeva @Nikoleta Dancheva

Фармация: https://www.facebook.com/groups/278418963427136/
Отговорници: @Hristina Stoynova @Alegzander Alipiev

Медицински Колеж: https://www.facebook.com/groups/3001134719940798/
Отговорник: @Yosif Bambin

ФОЗ: https://www.facebook.com/groups/2667697246782043/
Отговорник: @Blaga Zapryanova