Честито дипломиране на новите асистенти на лекаря по дентална медицина

Придобилите професионална квалификация „Асистент на лекаря по дентална медицина“ получиха своите дипломи днес в Медицински университет – Пловдив.

В условията на пандемията COVID-19 Европейската комисия представи Програма за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост чрез повишаване на квалификацията и преквалифициране.

За да отговори на предизвикателствата пред пазара на труда, МУ-Пловдив откри свой Център по професионално обучение, една от приоритетните цели в мандатната програма проф. Мариана Мурджева, Ректор на Университета.

Сред най-търсените е професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“, която е сравнително нова за страната ни. Тя запълва празнината от прекратяването на обучението на стоматологични сестри и повишава ефективността на работа в сферата на денталната медицина. Завършилите обучението могат да работят като асистенти на зъболекаря във факултетите по дентална медицина, в дентални клиники и кабинети.

Вторият випуск, завършващи тази квалификация, имаше щастието да отбележи края на успешното си обучение с мило тържество.

Доц. д-р Весела Стефанова – експерт в обучението и водеща на събитието, създаде топла атмосфера на съпричастност и подкрепа към дипломантите.

Проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор по учебни дейности в МУ-Пловдив, отправи своите сърдечни пожелания и признание за силите и енергията, която са вложили обучаващите се.

В поздравителния си адрес Ректорът на Университета увери завършващите, че преподавателите от МУ-Пловдив ще бъдат винаги към тях с отворени сърца за помощ и сътрудничество.

От името на дипломантите благодарности за професионализма, всеотдайността и добрата подготовка на преподавателите отправи Теодора Йосифова.

Успех на новото поприще на всички дипломирали се асистенти на лекаря по дентална медицина!