Image05

Честито дипломиране на новите асистенти  на лекаря по дентална медицина