Честито международно признание на доц. д-р Николета Трайкова

По предложение на Борда на директорите на Европейското дружество по радиология (ЕSR), доц. д-р Николета Трайкова – Директор на Медицински колеж при Медицински университет – Пловдив,
е избрана за:
· председател на Комитета по комуникации и външна политика – Chairperson for the ESR Communication and External Affairs Committee;

· член на програмния комитет на 25-ия Европейски конгрес по радиология – ECR’2019 Programme Planning Committee

и е утвърдена в състава на петчленния Изпълнителен комитет на Европейското училище по радиология (ESOR Steering Committee).

Това е най-голямото признание за български рентгенолог в Европейското радиологично общество, при това на три изключително престижни позиции.

В последните години доц. Трайкова се изявява като много успешен лектор в международните образователни прояви на ESOR зад граница. Вече втора година тя води Програмния научен комитет на Балканския конгрес по радиология, а през 2015 г. беше организатор на конгреса на Българската асоциация по радиология, който върна интереса на младите към радиологията.

Пожелаваме на доц. Трайкова успешен мандат на отговорните позиции, на които е избрана!