Честито на доц. Кондева, избрана за Декан на Факултета по дентална медицина при МУ – Пловдив!


Честито на доц. Кондева, избрана за Декан на Факултета по дентална медицина при МУ – Пловдив!

Пожелаваме и успешен мандат, който да извърви достойно, отговорно и с удовлетворение!