Prof. Dechev

Честито на проф. Иван Дечев, избран за Директор на ДЕСО през следващия мандат.