Честито на стипендиантите!

Станаха известни имената на дипломантите от сп. „Медицина“ на Медицински университет – Пловдив, които печелят стипендиите, осигурени от Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“.

Димитър Тонев – Председател на Сдружението, оповести, че след обстойно разглеждане на документите на кандидатите Сдружението е взело решение стипендиите за дипломанти по „Медицина“ от МУ-Пловдив на името на генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев да бъдат връчени на шестокурсниците:

1. Аглика Александрова Бяндова
2. Виктор Валентинов Гарабитов

Наследниците на ген. Тонев учредиха през 2018 година това сдружение, което присъжда по две стипендии годишно на дипломанти от специалност „Медицина“ на МУ – Пловдив.

Паричните бонуси от по 3000 лв. се дават на бъдещи лекари и ще помогнат за по-нататъшното им научно развитие и за професионалното им обучение.

Този акт на благотворителност е признание и висока оценка за образованието, което дава Университетът и за потенциала, който нашите студенти имат.

Ръководството на МУ – Пловдив изказва искрена благодарност на дарителите за тяхната благотворителност, ангажираност и подкрепа.

Честито на спечелилите стипендиите! Нека стремежът към професионализъм и хуманност да бъде винаги водещ в живота им.

Официалното връчване на стипендиите ще бъде на промоцията на Випуск 2022, сп. „Медицина“.

Честито на стипендиантите!

Станаха известни имената на дипломантите от сп. Медицина на МУ – Пловдив, които печелят стипендиите, осигурени от Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“.

Димитър Тонев – Председател на Сдружението, сподели, че за обявените две стипендии тази година са кандидатствали седем студенти с отличен успех, от VI курс, медицина. Избраните победители са:

1. Спас Иванов Китов
2. Мирела Русева Илиева

Наследниците на ген. Тонев учредиха през 2018 година сдружение, което присъжда по две стипендии годишно на дипломанти от специалност „Медицина“ на МУ – Пловдив. Паричните бонуси от по 3000 лв. се дават на бъдещи лекари и ще помогнат за по-нататъшното им научно развитие и професионално обучение.

Този акт на благотворителност е признание и висока оценка за образованието, което дава Университета и за потенциала, който нашите студенти имат.

Ръководството на МУ – Пловдив изказва искрена благодарност на дарителите и е уверено, че доброто сътрудничество ще бъде все така ползотворно.

Честито на спечелилите! Нека стремежът към професионализъм и хуманност да бъде водещ в живота им.

Официалното връчване на стипендиите ще бъде на промоцията на Випуск 2020, сп. Медицина.