Честито на студентите, спечелили стипендиите „Проф. Баталов”

Проф. Баталов предостави две стипендии

Шест са студентите, кандидатствали за стипендията на „Проф. Анастас Баталов” ЕООД.

Условието беше те да са студенти от специалност „Медицина“ на Медицински университет – Пловдив, да са с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2019/2020 г., да имат не много големи материални възможности и активно да се включват в извънучебната дейност.

След обстойно разглеждане на документите, проф. Баталов е избрал стипендията да бъде предоставена на Виктор Валентинов Гарабитов – студент 5 курс.

Да припомним само, че предоставената стипендия за учебната 2019/2020 г. е в размер на 2400 лв.

Проф. Баталов отпуска една допълнителна стипендия на Цветелин Николаев Колев – 3 курс.

Честито на студентите, спечелили стипендиите!

И благодарности на проф. Анастас Баталов за голямото му сърце и за достойния пример, който дава!