Честито ново ръководство на Студентски съвет! Успех и удовлетворение!!!

На Общото събрание на Студентски съвет, проведено на 23.11 се състояха вътрешни избори за различните позиции за мандат 2020-2022 година, като бяха избрани:

Председател на СС – Ерай Шакир (МФ)

Главен сeкретар – Светлана Бочева (ФДМ)

Контролен съвет – Стефан Иванов (МФ), Стефан Стефанов (МФ),Дилек Кюлджева (ФФ), Алис Димитрова (ФДМ), Антоанета Бранкова (МФ)

Заместник-председател с ресор МФ – Виктория Карамилева (МФ)

Заместник-председател с ресор ФДМ – Ани Кафеджиева (ФДМ)

Заместник-председател с ресор ФФ – Георги Асенов (ФФ)

Заместник-председател с ресор МК – Таня Гешева (МК)

Заместник-председател с ресор ФОЗ и ДЕСО – Михаела Райчева (ФОЗ)

Координатор на Комисия по социално-битовите въпроси – Лили Иванова (ФДМ)

Координатор на Комисия по учебната и научната дейност – Здравко Иванов (МФ)

Координатор на Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето – Стефан Михалев (ФДМ)

Координатор на Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия – Катерина Михайлова (МФ)

Координатор на Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности – Георги Буров (МФ)

Координатор на Комисия по контрол на качеството на обучение – Антони Божков (МФ)

Честито и успешен мандат!