Четири висши училища подписаха меморандуми за сътрудничество в областта на модерните образователни технологии

Какво е общото между трите медицински университета в Пловдив, Варна, Плевен и Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) в София?

Обединяването на усилията им за създаване на хибридни образователни програми за инженерни специалисти с интегриращи базови знания по медицина в областта на софтуерното проектиране, администриране на медицинска техника и апаратура, както и по телемедицина. Навлизащата в диагностиката, лечението и мониторирането на заболяванията иновативна технологична медицинска апаратура налага адекватно подготвени инженерни кадри с компетенции при проектирането и поддръжката на софтуери.

На 30 юни в 14 ч., в присъствието на министър Красимир Вълчев и при домакинството на ВУТП, ректорите на ВУТП (проф. Миглена Темелкова), на МУ – Пловдив (проф. д-р Мариана Мурджева), на МУ – Плевен (проф. д-р Славчо Томов) и Директорът на Дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ в МУ – Варна (проф. д-р Дора Костадинова) подписаха меморандуми за съвместна дейност в разработването на интегрирани интердисциплинарни обучения на студенти в електронна среда в горепосочените области.

Инициативата беше предложена от Ректора на ВУТП – проф. Темелкова.
Трите нови съвместни хибридни магистърски специалности ще бъдат „Софтуерно проектиране в медицината“ в МУ – Пловдив, „Компютърно администриране на медицински кадри и апаратура“ в МУ – Варна и „Телемедицина“ в МУ – Плевен. Новите програми ще са насочени главно към инженери, които ще могат да придобият повече специализирани знания за медицинския сектор и апаратурата в него. Началото на обучението е планирано за академичната 2021/22 година, като тепърва ще се сформират работни групи, ще се изграждат учебни планове и ще се изпълнят изискванията на Националната агенция по оценяване и акредитация.

Проф. д-р Мариана Мурджева – Ректор на МУ- Пловдив заяви, че напълно подкрепя инициативата на ВУТП за създаването на новите магистърски програми.
„Това са програми, в които медицинските университети участваме с най-високия капацитет, който имаме в определени специфични направления. Специално в програмата, в която ние ще сме въвлечени, а именно „Софтуерно програмиране в медицината“, изисква в бъдещите специалисти едни познания по медицина, които ще им позволят по-компетентно да правят сервиза на апаратите, без които не можем. Ние работим всеки ден с такива информационни технологии в медицината и не може да си представим съвременната медицинска диагностика и съвременното лечение без тази апаратура“.

Повече подробности за събитието може да откриете тук