FPtwo-people-shaking-their-hands-20581481

Четири висши училища подписаха меморандуми за сътрудничество в областта на модерните образователни технологии