Четвърта национална конференция по Епидемиология -„Инфекциозните заболявания в България – проблеми и перспективи“


ПОКАНА
Уважаеми колеги и студенти,

Медицински университет – Пловдив и Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести (БНДЕИНБ) са организатори и домакини на Четвъртата национална конференция по епидемиология, която ще се проведе на 30 септември – 01 октомври 2022 г. в град Пловдив (Аудиторен комплекс) под надслов „Инфекциозните заболявания в България – проблеми и перспективи”.

За нас е чест да посрещнем представители на МЗ, НЦЗПБ, РЗИ, Катедрите по Епидемиология към медицинските университети в страната, ВМА и други структури, работещи в областта на превенцията, надзора и контрола на заразните заболявания, ваксинопрофилактиката, нозокомиалните инфекции и др.

Очакваме Ви в Пловдив!