Четвърта Педиатрична УНГ конференция

Представители на институции от 54 държави ще обменят опит в рамките на 4-тата Педиатрична УНГ конференция, която се организира съвместно с МУ-Пловдив и ще протече в електронна среда.