ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за традиционната инициатива на МОН по организиране и  провеждане на

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ НА МЛАДИ УЧЕНИ

Млади жени учени в областта на естествените науки имат възможността да кандидатстват за Национални стипендии в рамките на световноизвестната програма „За жените в науката“.Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани от1 октомври 2013 г. до 15 декември 2013 г., като и тази година ще бъдат присъдени две стипендии на стойност 5000 евро всяка.

Стипендиите са предназначени за млади жени учени, на възраст до 35 години, които в момента са докторанти или учени с докторска степен и искат да продължат своето научно и професионално развитие. Подробна информация за програмата, включително и формулярите за кандидатстване са достъпни наwww.zajenitevnaukata.bg

Националната стипендиантска програма е част отглобалната програма на L’Oréal и ЮНЕСКО „За жените в науката“и има за цел да подпомогне обещаващи млади жени учени в тяхното научно развитие. Повече от 1700 жени от над 100 държави са били подпомагани от тази инициатива, а националните стипендиантски програми се осъществяват в близо 50 държави. В България програмата стартира през 2009 г. в партньорство междуСофийския университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L’Oréal България.

Всяка година се присъждат две стипендии с цел да подпомогнат млади жени учени в тяхната изследователска работа и да ги поощрят да продължат своята академична кариера в България. Чрез тази програма стипендиантите стават част от голямата международна научна общност на програмата „За жените в науката“.

Кандидатурите се оценяват от високопрофесионално жури, което се състои от водещи специалисти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на партньорите в проекта.Стипендиантите ще бъдат обявени на церемония, която ще се състои през 2014 г. в София.За глобалната програма „За жените в науката“www.forwomeninscience.com

L’Oréal-UNESCO „За жените в науката“ е единствената глобална програма, създадена, за да подпомогне и насърчи жените да допринесат за развитието на науката в света. Програмата съществува от 1998 г., когато L’Oréal и ЮНЕСКО учредяват наградите „За жените в науката“, които всяка година отличават пет водещи жени изследователки в света.Партньорството „За жените в науката“ създава и глобална мрежа от Международна, Регионална и Национална стипендиантска програма, за да подкрепи младите жени, които представляват бъдещето на науката.Цялата програма е отправна точка за международно научно постижение и безценен източник на мотивация, подкрепа и вдъхновение за жените в науката.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД