Четвърти двустранен младежки семинар „SHAPING OUR COMMON FUTURE“

КОГА: 18 – 21 април 2019 г.
КЪДЕ: Aurora Resort & SPA (Берово, Северна Македония)

Институт за икономическа политика (София) и Институт за обществени изследвания – МК91 (Скопие) с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България организират Четвърти двустранен младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“.

Форумът има за цел да предостави възможност на младежи от България и Северна Македония да дискутират по актуални теми от дневния ред на Европейския съюз и на страните от региона на Югоизточна Европа – регионално сътрудничество, предизвикателства пред Европа и Европейския съюз, бъдещето на Западните Балкани и т.н. Участниците в семинара ще могат да доразвият своите меки умения в рамките на предвидените интерактивни сесии, както и да допринесат лично за развитието на двустранните отношения с разработването на съвместни младежки проекти.


КАНДИДАТСТВАНЕ:

Семинарът е предназначен за младежи на възраст от 18 до 27 години от България (15 души) и Северна Македония (15 души).

За българските участници е предвиден организиран транспорт от София до Берово на 18 април и обратно на 21 април. Разходите за нощувки, храна и учебни материали по време на семинара се поемат от организаторите.

Участието в семинара НЕ Е обвързано със заплащането на такса.

КРАЙНИЯТ СРОК за кандидатстване на младежи от България е 31 март 2019 г. (неделя).

РЕЗУЛТАТИТЕ от селекционната процедура ще бъдат съобщени индивидуално до 3 април 2019 г. по ел. поща.

Работният език на семинара е АНГЛИЙСКИ. Успешно преминалите обучението ще получат сертификат.

Лице за контакт:
Мариана Трифонова
Старши експерт Проекти, Институт за икономическа политика

E: student_seminars@epi-bg.org
T: 02/952 29 47
M: +359/878 494 202