Четвъртокурсник по медицина представи доклад на световен конгрес по неврология и невронаука в Тайланд

Доклад на тема „Спинален епидурален хематом маскиран като епидурален тумор“ по клиничен случай и преглед на литературата на диференциалната диагноза на спиналните епидурални лезии представи на международна конференция по неврология и невронаука в Банкок, Тайланд четвъртокурсникът по медицина от МУ-Пловдив Пламен Пенчев. Пламен е председател и съосновател, заедно с д-р Петър-Преслав Петров от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, на студентски клуб „Неврологика“. Той бе отличен с грамота за представянето си на форума.

Спиналният епидурален хематом е рядко заболяване, което засяга средно един на всеки 1 000 000 пациенти годишно. Бъдещият лекар се е представил с клиничен случай на 69-годишен мъж, който два месеца след падане постъпва с оплаквания от болки и слабост в двата крака в Клиниката по неврохирургия на МБАЛ Добрич. С ядрено-магнитен резонанс са откри туморна формация в епидуралното пространство L2-L3, която притиска нервните коренчета. Образуването е установено като хематом по време на операцията, извършена под пълна упойка. Хематомът е аспириран и е извършена декомпресия на гръбначния канал. Поради пълна ламинектомия и възможна ятрогенна нестабилност, е извършена L2-L3 стабилизация с помощта на педикулни винтове. След операцията не са били установени постоперативни усложнения и пациентът след развижване е бил изписан. Шест месеца след операцията започва да изпитва болки в левия крак. Рентгенографски е установена коксартроза на лява тазобедрена става, след което пациентът е бил насочен към ортопед.

Пламен е автор на 27 статии по неврохирургия, от които 20 са с импакт фактор и са публикувани в реферирани издания. Има 29 научни съобщения към международни конференции в страната и чужбина по неврохирургия. Рецензент е по неврохирургия към Open Access Macedonian Jounаl of Medicine и Cureus Journal of Medical Sciences.