Финансиране

COST не финансира самите изследвания.
COST осигурява средства за организиране на конференции, срещи, училища, кратки научни обмени или други мрежови дейности в широк спектър от научни теми.

Финансирането на COST е:
– отворено за всички научни и технологични области, включително социалните и хуманитарните науки; изследователи и заинтересовани страни от академичните среди, промишлеността, НПО и МСП и политиците;
– интердисциплинарно;
– фокусирано върху върховите постижения;
– дава свобода на изследователите да предлагат свободно всяка тема;
– приобщаващо – активно ангажиране на цялата изследователска общност от различни страни, поколения и пол;
– просто – един етап на подаване и лесни за ползване ИТ инструменти;
– прозрачно – ясен процес на кандидатстване и независима партньорска проверка.

Средната подкрепа за COST Action е 130 000 EUR годишно (в зависимост от наличността на бюджета).

Main link