Как да кандидатствам

Участие в текущо действие COST
Уебсайтът на COST https://www.cost.eu/ съдържа база данни за всички COST действия с кратко описание, списък на членовете в управителния комитет и меморандум за разбирателство, съдържащ предложението за действието. За да участвате в текущо действие COST, можете първо да се свържете с участниците в него за допълнителна информация относно планираните дейности.

Подаване на COST на предложение за ново действие COST

Предложението за ново действие трябва да бъде изготвено съвместно от учени или новатори от най-малко седем различни държави-членки на COST или сътрудничещи държави, от които поне половината трябва да бъдат целеви държави за приобщаване.

Предложения за нови действия могат да се подават по откритата покана за COST чрез e-COST.

Main link