COST Акция септември 2015 – покана и регистрация за участие

Уважаеми представители на академичния и медицински  състав,

Уважаеми докторанти, специализанти, студенти

Информираме Ви, че от 8 до 10 септември 2015 г. Медицински университет – Пловдив е домакин на Международна  акция (IS1210) по програма COST (European COoperation in Scientce and Technology). Програмата предоставя финансова подкрепа за инициативи на научни групи и координацията на изследователски мрежи в рамките на Европа.

В МУ Пловдив ще гостуват от 50 – 80 участника от 30 страни от Европа, САЩ, Австралия, Нова Зеландия, представляващи над 50 организации от университети, институции по здравни грижи, обществено здраве, професионални здравни организации.

Очакваме Ви на 8 септември 2015 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност