Cтипендия на г-жа Анелия Тилева

Условията за кандидатсване за стипендията са:

1. Нов/а студент/ка или първокурсник/чка записани за обучение в университета.
2. Фокусът ни е към млади хора лишени от родителски грижи или в общо неравностойно положение.
3. Успех от приемен изпит или общ успех (за първокурсник) над Мн.Добър 5 (пет).

За кандидатсване молим желаещите да изпратят следните документи до 6-ти декември 2019 г. на посочения емайл адрес: [email protected]

1. Мотивационно писмо
2. Актуална автобиография
3. Сертификат/удостоверение за прием във висше учебно заведение/университет и в коя специалност (копие от студентска книжка)
4. Документ yдостоверяващ резултат от приемен изпит или общ успех (студентска книжка)

Избраните кандидати ще бъдат поканени на Skype интервю, след което ще изберем кандидата или кандидатката, който ще получи стипендия.