Д-р Александра Георгиева Печева-Стоева

Д-р Александра Георгиева Печева-Стоева

Дата на публикуване: 12.01.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия
Тема на дисертационния труд: „ Приложение на циркониеви CAD/CAM фасети при витални фронтални зъби (анкетни, лабораторни и клинични проучвания) “
Научен ръководител: Проф. д-р Снежана Цанова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 2155/04.12.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Снежанка Запрянова Топалова-Пиринска, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат: БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 14:00 ч. на 18.02.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM