Д-р Ангел Константинов Атанасов

Дата на публикуване в Интернет : 23.11.2022 г.
Професионално направление : Медицина
Докторска програма : Офталмология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Кат.„Очни болести“
Тема на дисертационния труд: „ Диагноза и диференциална диагноза на ектатичните роговични дистрофии “
Научeн ръководител: Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2371/05.10.2022г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм, FEBO МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн, FEBO, FICO(Hon) Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Весела Иванчева Любенова, дм, FEBO Външен Член Становище
4. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Марието Иванова Конарева-Костянева, дм МУ Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителнo заседание на журито :