Д-р Атанас Васков Дошев

Д-р Атанас Васков Дошев

Дата на публикуване: 14.09.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Протетична дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Ретроспекция на промяната на цвета на временните конструкции при неснемаемо протезиране
Научен ръководител: Проф. д-р Диян Славчев, дм /td>
Заповед на Ректора №: Р-1157/13.07.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3.Проф. д-р Юлия Емилова Каменова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Жанина Стамова Павлова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 14.10.2021 г., от 11.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM