Д-р Богомил Огнянов Андонов

Д-р Богомил Огнянов Андонов

Дата на публикуване: 08.02.2022 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Временно възстановяване при многосеансово ендодонтско лечение – клинични и лабораторни изследвания
Научни ръководители: доц. д-р Силвия Димитрова, дм и проф. Пламен Загорчев, дбн
Заповед на Ректора №: Р-32/11.01.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
4. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:10.03.2022 г., 14,00 ч, МУ-Пловдив във виртуална среда на платформа ZOOM