д-р Десислава Иванова Янчева

д-р Десислава Иванова Янчева

Дата на публикуване: 22.05.2020 г
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Неврология
Тема на дисертационния труд: „Когнитивни функции при множествена склероза – невропсихологични, структурни и функционални магнитно-резонансни корелации“
Научен ръководител: Проф. д-р Анастасия Тренова, дмн
Заповед на Ректора Р – 504/12.03.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

29.06.2020 г. от 14.00 часа в Първа аудитория на Аудиторен комплекс