Д-р Елена Кирилова Кирилова, дм

Д-р Елена Кирилова Кирилова, дм

Дата на публикуване: 14.06.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“
Тема на дисертационния труд: Създаване на специфичен национален модел за предсказване остеопорозния фрактурен риск и оценка на костната минерална плътност на аксиален скелет чрез радиофреквентна ехографска мултиспектрометрия (РЕМС)
Заповед на Ректора №: Р – 452/10.05.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска – Мочева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
7. Доц. д-р Кирил Надков Яблански, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 15.07.2021 г., 11,00 ч, във виртуална среда на платформа ZOOM