д-р Галина Илиева Гавазова-Христозова

Д-р Галина Илиева Гавазова-Христозова

Дата на публикуване: 12.04.2022 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Орална хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Орална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Клинични и микробиологични проучвания на ефекта от приложението на 0.2% хлорхексидин диглюконат върху постекстрационната бактериемия, халитозата и цвета на зъбите“
Научен ръководител: Доц. д-р Христо Даскалов, дм
Заповед на Ректора №: Р-238/16.02.2022
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Евгений Алексиев Петков, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 12.05.2022 г., 14.00 ч, МУ-Пловдив във виртуална среда на платформа ZOOM