Д-р Иван Венков Начков

Д-р Иван Венков Начков

Дата на публикуване: 07.12.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Пародонтология и ЗОЛ
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Пародонтология и ЗОЛ
Тема на дисертационния труд: „Лазер-асистирана терапия на периимплантит с Er.YAG лазер“
Научнi ръководителi: проф. Пламен Загорчев, дбн и доц. д-р Георги Томов, дм
Заповед на Ректора №: Р-1987/28.10.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Елена Илиева Фиркова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Антоанета Митева Млъчкова, дм Външен Член Рецензия
БГ/ EN
3.Проф. д-р Стефан Василев Пеев, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ /EN
Заключителното заседание на журито: 07.01.2022 г., от 11.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM