Д-р Иванка Николова Паскалева


Дата на публикуване в Интернет : 28.09.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Педиатрия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: К-ра „Педиатрия и медицинска генетика „проф. д-р Иван Андреев“
Тема на дисертационния труд: „Нисковъглехидратна (кетогенна) диета при деца със затлъстяване“
Научни ръководители: проф. д-р Иван Иванов, дм и проф. д-р Мария Орбецова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2144/24.07.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Илияна Христова Пачева-Хаджиева, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Радка Савова Христова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
30.10.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив