Д-р Лилия Бориславова Кавлакова

Д-р Лилия Бориславова Кавлакова

Дата на публикуване: 02.09.2022 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: К-ра „Пародонтология и ЗОЛ“
Тема на дисертационния труд: „Гингивална изява на лихен планус, мукозно-мембранозен пемфигоид и пемфигус вулгарис: анкетни, епидемиологични и клинични проучвания“
Научен ръководител: доц. д-р Георги Томов, дм
Заповед на Ректора №: Р–1732/18.07.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2.Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
3.Доц. д-р Теодора Николаева Болярова-Конова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4.Доц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, дмн Външен Член Становище
БГ/EN
5.Доц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
06.10.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.