Д-р Лиляна Христова Щерева

Д-р Лиляна Христова Щерева

Дата на публикуване: 21.02.2022 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Детска дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Диагностика и контрол на силанизацията при първи постоянни молари
Научен ръководител: Доц. д-р Веселина Кондева-Главинкова, дм
Заповед на Ректора №: Р-102/25.01.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Наталия Христова Гатева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3 Доц. д-р Надежда Георгиева Митова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова-Харуил, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:21.03.2022 г., 11,00 ч, МУ-Пловдив във виртуална среда на платформа ZOOM