Д-р Маноела Миткова Калайджиева

Дата на публикуване: 21.06.2022 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Ортодонтия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Кат. „Ортодонтия“
Тема на дисертационния труд: „Ретенционна фаза – оценка на рискови фактори за рецидив и прогноза за стабилност на резултата от ортодонтското лечение“
Научен ръководител: доц. д-р Силвия Кръстева, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1272/31.05.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашикян, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Грета Русанова Йорданова-Костова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Мирослава Милети Динкова, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Диян Андонов Славчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
21.07.2022 г. от 13:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.