Д-р Петър Грибнев – зам.-министър на здравеопазването, гост в МУ-Пловдив

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев посети МУ-Пловдив по покана на ректора проф. д-р Мариана Мурджева. Гостът бе посрещнат от академичното ръководство в лицето на Ректора и зам.-ректорите: проф. д-р Благой Маринов по научноизследователска дейност и проф. д-р Ани Белчева по учебна дейност.

Целта на визитата беше запознаване с научната инфраструктура на МУ-Пловдив: Медицинския Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) и изследователската лаборатория за биопринтиране.

На срещата бяха представени възможностите на високотехнологичната база и добрата квалификация на изследователите, работещи в Университета.

Зам.-министърът разгледа с интерес модерното оборудване на Центъра – таск-тренажори за овладяване на ежедневни процедури и манипулации, невероятно реалистични кибернетични манекени, използвани за трениране на клиничното мислене и развиващи способностите за вземане на решения. Силно впечатление му направиха най-авангардните симулатори за виртуална реалност в областта на ендоскопията, артроскопията, лапароскопската, ендоназалната и очната хирургии, инвазивната кардиология и др.

Директорът на МСТЦ проф. д-р Благой Маринов запозна госта с програмата, по която се провеждат както редовни упражнения на студенти от III до V курс, така и свободноизбираеми занимания по различни специалности. За последната година в Симулационния център са осъществени над 340 обучения, 32 семинара с електронни стандартизирани пациенти, 2 национални уъркшопа, организирани по линия на Студентски съвет и една научно-практическа конференция. Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ-Пловдив, която се явява една от най-ангажираните и активни потребители на МСТЦ, използва Центъра дори за провеждане на част от практическия си изпит.

Постиженията на МУ-Пловдив в областта на симулационното обучение бяха високо оценени от д-р Грибнев, който изрази и своето удовлетворение, че през Симулационния център преминават голяма част от общопрактикуващите лекари, специализиращи обща медицина.

Гостът обсъди с представителите на академичното ръководство възможността за организиране на обучение за парамедици в Центъра за професионално обучение на МУ-Пловдив и участието на центровете за спешна помощ и МСТЦ като практически бази.

Във фокуса на срещата беше и подобряването на възможностите за специализация на завършващите лекари, както и използване на симулационните тренировъчни центрове по медицина за следдипломно и продължаващо обучение.

Медицинският Симулационен Тренировъчен Център на МУ-Пловдив е оборудван с най-модерна техника и за тези повече от 5 години от създаването си успя да се утвърди като първокласна обучителна база, призната и от Американския Колеж по Хирургия (American College of Surgeons – ACS), най-голямата професионална организации на хирурзи в света. МСТЦ получи максималната степен на програмна акредитация – Комплексен Образователен Институт към ACS, за период от 5 години. Той е единственият в Източна Европа и един от шестте признати от ACS в цяла Европа.

В края на посещението си зам.-министърът отново изрази удовлетворението си от иновативната научна и образователна структура на Медицински университет – Пловдив и работещите в нея учени.