д-р Пламена Тодорова Сапунарова

д-р Пламена Тодорова Сапунарова

Дата на публикуване: 05.10.2020 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Детска дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Орално здраве при деца със затлъстяване“
Научен ръководител: Проф. д-р Мария Куклева, дмн
Заповед на Ректора №: № Р-1556/16.09.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/ EN
4. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева, дмн Външен Член Становище
БГ/ EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
05.11.2020 г. от 11 часа във Втора аудитория