Д-р Росица Валериева Каралилова, дм

Д-р Росица Валериева Каралилова, дм

Дата на публикуване: 18.12.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Пропедевтика на ВБ
Тема на дисертационния труд: Образни и серумни биомаркери за белодробно и ставно включване при пациенти със системна склероза
Заповед на Ректора №:Р–1843/22.10.2020г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Любинка Дамяновска-Крстик, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска – Мочева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 18.01.2021 г., 11,00 ч, във виртуална среда на платформа ZOOM.