Д-р Снежана Стоянова Стоенчева

Д-р Снежана Стоянова Стоенчева

Дата на публикуване:11.05.2023 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Клинична лаборатория
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра по „Клинична лаборатория“
Тема на дисертационния труд: „Клинично-лабораторна оценка на коагулация и фибринолиза при пациенти със злокачествени заболявания“
Научни ръководители: доц. д-р Таня Денева, дм и проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
Заповед на Ректора №:Р – 819/03.04.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Иванка Славейкова Ненова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2.Проф. д-р Яна Димитрова Бочева, дм Външен Член Становище БГ/EN
3.Проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
4.Доц. д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова, дм Външен Член Становище БГ/EN
5.Доц. д-р Веселин Георгиев Попов, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 15.06.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.