Д-р Стефан Иванов пред БНР за наградата си, за доброволчеството и за моралната отговорност