д-р Валентин Валентинов Иванов

Д-р Валентин Валентинов Иванов

Дата на публикуване: 04.03.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Интраоперативна ехография при непалпиращи се туморни формации на млечната жлеза – приложение и симулационно обучение“
Научни ръководители: Проф. д-р Росен Димов, дм, FRCS и
Проф. д-р Благой Маринов, дм
Заповед на Ректора №: Р-239/16.02.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Георги Тодоров Байчев, дм Външен Член Становище
БГ/EN
3. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 04.04.2022 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория, Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив