Д-р Ваня Рангелова сред финалистите на престижните международни награди за медицински изследвания Medis

Д-р Ваня Рангелова, от катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ на МУ – Пловдив, участва в престижен конкурс за медицински изследвания Medis с публикуваната статия „Ventilator-Associated Pneumonia in Neonates Admitted to a Tertiary Care NICU in Bulgaria“ в журнала Frontiers in Pediatrics.

До финала стигат само 18 души, от които двама са българи.
В първата фаза на конкурса участват общо 238 изследователи. Те са от Австрия, Унгария, Хърватия, България, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Словения и Сърбия. Всички имат публикувани разработки в престижни научни издания и журнали през изминалата година.