Д-р Веселин Атанасов Василев

Д-р Веселин Атанасов Василев

Дата на публикуване:25.03.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Физиология на човека
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра по физиология
Тема на дисертационния труд: „Влияние на селективните модулатори на андрогенния рецептор (SARM) върху физическия работен капацитет и някои странични ефекти в експериментален модел“
Научен ръководител: проф. д-р Николай Бояджиев, дм
Заповед на Ректора №:Р – 131/11.01.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Юлия Георгиева Николова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Проф. д-р Маргарита Стефанова Великова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
3. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
4. Проф. д-р Атанас Димов Арнаудов, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 25.04.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.