Д-р Йордан Иванов Калчев

Д-р Йордан Иванов Калчев

Дата на публикуване: 18.01.2021 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Микробиология и имунология“
Тема на дисертационния труд: „ Микробиологични и имунологични подходи за бърза етиологична диагностика при остри инфекции на централната нервна система “
Научен ръководител: Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Заповед на Ректора №: Р – 1247/02.12.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Доц. Виктория Стефанова Левтерова, дм Външен Член Становище БГ/EN
3.Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, мзм Външен Член Рецензия БГ/EN
4.Проф. д-р Мария Петрова Георгиева-Средкова, дм Външен Член Становище БГ/EN
5.Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн, мзм Външен Член Рецензия БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
18.02.2021 г. от 11:00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM